Popolna prenova spletne strani.

Hvala za potrpežljivost!

Stran bo nazaj vsa sveža, prenovljena z vsemi projekti, vsebinami in predvsem s skorajda vsem arhivom revije Fotografija.

Do takrat nas spremljajte na strani revije Membrana na www.membrana.org.

Lep pozdrav!

 

OBVESTILO:

Razpis za delovno mesto - organizator kulturnega programa

Membrana, zavod za raziskovalno, izobraževalno in kulturno dejavnost, razpisuje prosto delovno mesto:

ORGANIZATORJA KULTURNEGA PROGRAMA (M/Ž)

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

Osnovni pogoji: • Aktivno znanje slovenskega jezika;

 • Aktivno znanje angleškega jezika;

 • Osnovno znanje uporabe računalniških programov Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Internet Explorer, Adobe Photoshop in napredno poznavanje Wordpress;

 • Zahtevana stopnja izobrazbe (družboslovne ali humanistične ali umetnostne smeri) : VI. raven: višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program (VI/1), specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi, visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st) (VI/2)

 • Osnovno poznavanje spletnega založništva in spletne publicistike na področju umetnosti in humanistike

 • Starost do 29 let (kandidat meseca oktobra 2020 ne sme biti starejši od 29let)

 • Prijava na Zavodu za zaposlovanje RS vsaj 1 mesec.


Drugi pogoji: • Osnovno poznavanje področja delovanja nevladnih organizacij na področju kulture in umetnosti ter poznavanje vsebinskih področij kulture, umetnosti s poudarkom na fotografiji in na fotografski teoriji;

 • Osnovne izkušnje z organizacijo in koordinacijo javnih dogodkov;

 • Zmožnost samostojnega dela in dela v timu ter dela v medkulturnem okolju;

 • Natančnost, odgovornost, samoiniciativnost ipd.;

 • Izkazan interes (delovne in druge izkušnje) za delo na področju kulture s poudarkom na fotografiji.


K prijavi morajo kandidati priložiti: • Življenjepis,

 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,

 • opis poznavanja dela z osebnim računalnikom,

 • opis znanja tujega jezika,

 • fotokopijo osebnega dokumenta,

 • fotokopijo potrdila o izobrazbi.


Opis del in nalog: • Pomoč pri organiziranju in načrtovanju izdajanju revije Fotografija in Membrana, pri načrtovanju in izvajanju Šole fotografske kritike, pri načrtovanju in izvajanju spletnih kulturnih vsebin zavoda Membrana in pri drugih javnih dogodkih zavoda – v nadaljevanju: programa). Konkretneje: komunikacija in koordinacija projektnih partnerjev in sodelavcev oz. strokovnjakov za posamezne dejavnosti programa, pomoč pri oblikovanju vsebinske in organizacijske strukture programa, pomoč pri vodenju in načrtovanju porabe finančnih sredstev),  časovno koordiniranje programa (usklajevanje sestankov s sodelujočimi);

 • Pomoč pri nadzoru in spremljanju kulturnega programa zavoda Membrana (pomoč pri sprotni evalvaciji programa, pisanje in urejanje zapisnikov sestankov sodelujočih pri projektu);

 • Pomoč pri operativnem vodenju kulturnega programa zavoda Membrana (usklajevanje in sklicevanje sestankov operativne projektne ekipe, koordinacija sodelujočih v programu);

 • Pomoč pri spletno-založniških projektih zavoda Membrana – pri spletnih revijah o fotografiji v slovenskem (Fotografija) in angleškem jeziku (Membrana);

 • Pomoč pri informiranju in komuniciranju kulturnega programa zavoda Membrana (informiranje in seznanjanje vodje programa in drugih sodelujočih o poteku dela v okviru programa, koordinacija med sodelujočimi, usklajevanje terminov sestankov, pomoč pri pripravi programskih spletnih vsebin);

 • Pomoč pri zasnovi povezovalnih, promocijskih in razvojnih aktivnosti z drugimi organizacijami (komunikacija z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju kulture, umetnosti in fotografije) pomoč pri pripravi programskih spletnih vsebin, namenjenih seznanjanju javnosti o programu, pomoč pri organizaciji dogodkov, povezanih s programom, pomoč pri promocijskih aktivnostih programa, pomoč pri pripravi medijskih obvestil, povezanih s programskimi dogodki);


Zaposlitev je polovični delovni čas za obdobje 14. mesecev. Zaposlitev je predvidena od novembra 2020 naprej. Zaposlitev bo realizirana v primeru uspešne kandidature na razpisu »Javni razpis pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020): SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE« Točen datum pričetka zaposlitve bo usklajen z rezultati razpisa.

Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka 26.10.2020 na:

elektronski naslov: info@membrana.org
in/ali
poštni naslov: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana

Naši podatki:


Membrana
Maurerjeva 8
1000 Ljubljana
Matična številka: 1925113000
Davčna številka: 15620786